O obxetivo da Cousateca, disponible na web http://cousateca.info, é fomentar outro modelo de consumo entre as persoas.

Nesta nova forma de consumir intercámbiase, préstase ou se agasalla. No primeiro caso os usuarios canjean un obxecto por outro; no segundo o pago polo préstamo é algo inmaterial, como unha conversación; no agasallo a única recompensa para o prestador do obxecto é unha mellora no seu "reputación dixital".

O que busca Cousateca é darlle unha nova utilidade a eses obxectos que a miúdo acumulamos sen uso á vez que se fortalecen as relacións comunitarias

Máis información: blog.cousateca.info


Rede Galega de consumo responsábel